KUP

FAQ

KONTAKT

Regulamin

 § 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki wynajmu miejsc sprzedaży (Stoisk) oraz sprzedaży używanych przedmiotów w sklepie „Lepiej Lepiej”.
 2. Dokonując rezerwacji Najemca akceptuje niniejszy regulamin.

§ 2

Definicje

 1. SprzedawcaLepiej Lepiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Korfantego 2, 40-004 Katowice, NIP 6342999843, REGON 389575182.
 2. Sklep: stacjonarny punkt handlowy funkcjonujący pod nazwą „Lepiej Lepiej”.
 3. Stoisko: miejsce wynajmowane przez Najemcę w Sklepie, w celu wystawienia na nim używanych przedmiotów do sprzedaży.
 4. Towar: używane przedmioty, które Najemca wystawia na swoim Stoisku do sprzedaży.
 5. Najemca: osoba fizyczna wynajmująca Stoisko od Sprzedawcy w celu sprzedaży swoich używanych Towarów.
 6. Rezerwacja: umowa wynajmu Stoiska między Najemcą a Sprzedawcą.
 7. Formularz: narzędzie umożliwiające Najemcom tworzenie list Towarów do wystawienia na Stoisku.
 8. Strona Internetowa: platforma Sprzedawcy pod adresem www.lepiejlepiej.pl, na której można dokonać rezerwacji Stoiska.
 9. Regulamin: niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z naszych usług.

§ 3

Informacje ogólne

 1. Sklep „Lepiej Lepiej” oferuje wynajem Stoisk, na których Najemca może wystawić na sprzedaż Towary używane. Najemca oświadcza, że Towary te są jego wyłączną własnością, a zakupu dokonał co najmniej 6 miesięcy przed umieszczeniem ich na Stoisku. Towary nie mogą być własnością firmy, ani w żaden inny sposób nie mogą być objęte obowiązkiem naliczania podatku VAT.
 2. Sprzedawca zajmuje się sprzedażą detaliczną Towaru wystawionego przez Najemców w ich imieniu.

§ 4

Warunki wynajmu Stoiska i sprzedaży Towarów

 1. W celu zarezerwowania Stoiska należy:
  • dokonać rejestracji na Stronie Internetowej,
  • wybrać typ Stoiska:
   Regał Senior (przeznaczony do sprzedaży odzieży i obuwia dla dorosłych) posiada drążek, na którym może zmieścić się na wieszakach maksymalnie 15 sztuk odzieży oraz dysponuje 1 półką o wymiarach ok. 40 cm x 27 cm na Towary leżące (alternatywnie można skonfigurować go jako regał z 4 półkami, bez drążka, jeśli chce się wystawić wyłącznie Towary leżące). Dodatkowo Najemca ma możliwość zostawienia do 5 sztuk odzieży i/lub obuwia w magazynie Sklepu, które zostaną dołożone do Stoiska w miarę postępów sprzedaży w okresie trwania Rezerwacji;
   Witryna (przeznaczona do sprzedaży biżuterii, kosmetyków, akcesoriów itp.) oferuje przestrzeń o wymiarach 30 cm x 30 cm x 30 cm (szklaną półkę) do dowolnej aranżacji;
   W trakcie trwania okresu Rezerwacji możliwe jest dodawanie, wymienianie oraz donoszenie na Stoisko dodatkowych Towarów;
  • wybrać czas trwania Rezerwacji (wielokrotność tygodnia) oraz liczbę rezerwowanych Stoisk,
  • opłacić wynajem Stoiska poprzez płatność online za pośrednictwem serwisu PayU zgodnie z cennikiem dostępnym w zakładce SPRZEDAJ.
 2. Nie ma możliwości odwołania, zmiany terminu najmu lub typu Stoiska po zakończeniu Rezerwacji.
 3. Sprzedaż powierzonych Towarów obsługiwana jest wyłącznie przez obsługę Sklepu. Najemca ma możliwość śledzenia sprzedaży na Stronie Internetowej.
 4. Najemca nie ma możliwości wyboru konkretnego numeru lub lokalizacji Stoiska.
 5. Po dokonaniu Rezerwacji należy wprowadzić Towary poprzez Formularz w zakładce KONTO na Stronie Internetowej wpisując ich nazwę oraz cenę. Podana cena jest ceną brutto sprzedaży i zostanie od niej potrącona 29% prowizja Sprzedawcy (zawiera VAT).
 6. Najwcześniej w dniu rozpoczęcia okresu Rezerwacji Najemca zobowiązany jest dostarczyć Towary do Sklepu (najpóźniej godzinę przed jego zamknięciem).
 7. Po otrzymaniu od obsługi Sklepu metek należy osobiście przyczepić je do przyniesionych Towarów wraz z klipsami antykradzieżowymi i umieścić Towary na wskazanym Stoisku lub opłacić usługę wystawienia przedmiotów.
 8. Obsługa Sklepu ma prawo odmowy przyjęcia:
  • używanej bielizny,
  • przedmiotów, które są w bardzo złym stanie, 
  • przedmiotów, które naruszają przepisy prawa dotyczące wykorzystania znaków handlowych i własności intelektualnej,
  • przedmiotów zawierających wzory, które obrażają określone grupy społeczne, etniczne czy wyznaniowe.
 9. Niesprzedane Towary należy odebrać najpóźniej pół godziny przed zamknięciem.
  • W przypadku nieodebrania Towarów w terminie naliczana jest opłata za usługę przechowywania w wysokości 5 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień przechowywania. Opłata musi zostać uregulowana w momencie odbioru Towaru, nie ma możliwości potrącenia jej z salda sprzedaży komisowej Najemcy.
  • Maksymalny okres przechowywania wynosi 60 dni. W przypadku nieodebrania niesprzedanych Towarów w tym czasie przechodzą one na własność Sklepu.
 10. Przelew środków wynikających ze sprzedaży Towarów Najemcy zostanie zrealizowany do 14 dni roboczych po dokonaniu rozliczenia sprzedaży. Wypłata odbywa się wyłącznie poprzez przelew bankowy na numer konta podany przez Najemcę.
 11. Sklep zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zabezpieczenia Towaru wystawionego przez Najemcę przed uszkodzeniem lub kradzieżą poprzez stosowanie systemu antykradzieżowego (klipsów oraz bramek przy wyjściu), monitoringu kamer oraz systemu alarmowego.

    • W związku z funkcjonowaniem powyższych zabezpieczeń Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież Towarów wystawianych przez Najemców.
    • Sprzedawca posiada ubezpieczenie od pożaru i innych zewnętrznych działań, mogących uszkodzić lub zniszczyć znajdujące się w nim ruchomości (w szczególności towary wystawiane przez Najemców).
  1.  

§ 5

Reklamacja i rękojmia

 1. Umową sprzedaży objęte są towary używane i kupujący, dokonując zakupów w Sklepie, przyjmuje do wiadomości, że mogą one zawierać wady ukryte.
 2. Sprzedawca powinien wydać Najemcy Stoisko w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać je w takim stanie przez czas trwania najmu. Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, Najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas występowania wad. Reklamację taką należy złożyć osobiście w siedzibie Sklepu lub pisemnie na adres poczty elektronicznej Sklepu w terminie trwania najmu. Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wady lub zaproponowania innego, pozbawionego wad, Stoiska w terminie trwającego najmu. 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Lepiej Lepiej sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, na Twoje żądanie, w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie utworzenia i utrzymania konta oraz wykonywania umowy najmu i komisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług z Administratorem oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.

 

Scroll to Top

Modzie dajemy nowe życie, ludziom wolność wyboru i wolność od niepotrzebnych przedmiotów. Kupisz u nasz rzeczy dla dorosłych i dzieci, zarówno vintage, popularnych producentów, jak i marek premium, a sprzedasz to, czego nie używasz. Z korzyścią dla środowiska, portfela i siebie.

ZAPRASZAMY DO SKLEPU STACJONARNEGO

pn – sb: 10:00 – 20:00
al. Korfantego 4, 40-004 Katowice

FAQ

Lepiej Lepiej jest miejscem, w którym możesz zarobić na ubraniach, butach i akcesoriach, których już nie nosisz. Oferujemy sprzedaż rzeczy zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Wystarczy, że zarezerwujesz regał poprzez naszą stronę, wycenisz przedmioty i przyczepisz metki, a my znajdziemy szczęśliwych nabywców na rzeczy, których nie używasz! Z korzyścią dla środowiska, portfela i Ciebie.

W Lepiej Lepiej możesz wystawić ubrania, buty i dodatki zarówno Twoje, jak i Twojego dziecka. Cenę ustalasz samodzielnie, a Lepiej Lepiej pobiera 29% prowizji w przypadku sprzedaży, w której zawarty jest już VAT. Jeśli nie wiesz jaką cenę nadać przedmiotowi, zastanów się za ile sam(a) był(a)byś go skłonny(a) kupić :)

Rzadko kiedy odmawiamy przyjęcia czegoś, ale przedmioty muszą spełniać podstawowe wymogi formalne.
Rzeczy, które zostawiasz na sprzedaż muszą być Twoją wyłączną własnością. Ponadto obsługa sklepu ma prawo odmowy przyjęcia używanej bielizny, przedmiotów, które są w bardzo złym stanie lub takich, które obrażają określone grupy społeczne, etniczne czy wyznaniowe.

Prosta sprawa! Zarejestruj się na naszej stronie, wejdź w zakładkę SPRZEDAJ i wybierz rodzaj przestrzeni, jaka Cię interesuje. Możesz zarezerwować więcej niż 1 regał/miejsce w witrynie na raz :) Określ czas, przez który chcesz wystawiać u nas rzeczy (wielokrotność tygodnia)  i opłać rezerwację.

Aktualny cennik wynajmu przestrzeni sprzedażowej znajdziesz w zakładce SPRZEDAJ.

Ponadto pobieramy prowizję od sprzedaży w wysokości 21%, a od 01.10.2023r. 29%.

Proces rezerwacji odbywa się poprzez stronę internetową, więc możesz zrobić to w dowolnym miejscu :) Nie ma jednak możliwości opłacenia rezerwacji stacjonarnie, płatność należy wykonać online.

W zakładce KONTO wprowadź przedmioty, które chcesz sprzedać klikając DODAJ PRODUKTY. Wystarczy wpisać nazwę oraz cenę (UWAGA: pamiętaj, że w przypadku sprzedaży odliczymy od wskazanej kwoty naszą prowizję) dla każdej rzeczy.

W dniu rozpoczęcia zarezerwowanego przez Ciebie okresu najmu przyjdź z wprowadzonymi wcześniej na stronie towarami do nas nie później niż godzinę przed zamknięciem sklepu, by przyczepić metki i umieścić przedmioty na regale!

Nie :) Proces ma być jak najprostszy, więc wystarczy podać nazwę i cenę.

Nie ma możliwości edycji dodanych przedmiotów, ale możesz dodać tę samą rzecz drugi raz, a tę z błędnymi danymi usuniemy z Twojego konta.

Rzeczy mogą być wystawione na regale najwcześniej w dniu rozpoczęcia najmu. Prosimy o przynoszenie produktów nie później niż godzinę przed zamknięciem sklepu.

 

 

Zapewniamy klipsy antykradzieżowe, metki i wieszaki. W przypadku biżuterii oferujemy zamykane gablotki.

Tak. Wystarczy wpisać kolejne produkty do formularza dostępnego na naszej stronie w zakładce KONTO. Prosimy o poinformowanie obsługi sklepu o donoszonym towarze.

Tak, chcemy aby każdy klient miał możliwość wygodnych zakupów. Dużo lepiej sprzedają się rzeczy z regałów, które nie są przeładowane :) Liczba wieszaków i półek na poszczególnym stoisku sprzedażowym jest podana w zakładce SPRZEDAJ. Dodatkowo oferujemy możliwość zostawienia kilku przedmiotów w magazynie, które będą dokładane w miarę sprzedaży z danego stoiska. Ta informacja również dostępna jest w zakładce SPRZEDAJ oraz w regulaminie sklepu.

Dodawane przedmioty widoczne są do 24 godzin po ich wprowadzeniu. Wynika to z konstrukcji naszego systemu. Jeśli nie widzisz ich po upływie doby, bardzo prosimy o informację.

Po rozpoczęciu najmu, możliwość sprawdzenia aktualnej sprzedaży jest dostępna w zakładce KONTO. Aktualizujemy stan sprzedaży co najmniej raz dziennie, więc jesteś zawsze na bieżąco

W trakcie trwania Twojej rezerwacji możesz przecenić produkty o -10%, -20% lub -50%. Wystarczy, że poinformujesz obsługę sklepu (przez SMS, telefonicznie, mailowo lub osobiście), a my przykleimy przeceny na Twoje metki! :)

UWAGA! Nie polecamy spieszyć się z przecenami, daj czas klientom poznać Twój regał! :)

Tak, po rozpoczęciu najmu do okresu jego zakończenia istnieje możliwość przedłużenia. Jeśli w terminie wypadającym bezpośrednio po zakończeniu Twojego najmu wszystkie stoiska są zajęte, przedłużenie możliwe jest jedynie w późniejszym okresie. W takim wypadku produkty należy odebrać w dniu zakończenia najmu, a następnie, w dniu rozpoczęcia przedłużenia, ponownie je przynieść do sklepu.

Przedmioty, których nie udało się sprzedać należy odebrać w dniu zakończenia okresu rezerwacji stoiska sprzedażowego najpóźniej godzinę przed zamknięciem sklepu. 

Za każdy rozpoczęty dzień przechowywania Twoich przedmiotów pobieramy opłatę w wysokości 5 zł.

Rezerwując stoisko sprzedażowe w zakładce SPRZEDAJ widoczny jest kalendarz, który pokazuje dostępne terminy rezerwacji.

Po opłaceniu rezerwacji niestety nie ma możliwości zmiany daty. Uprzejmie prosimy o przemyślane wybory terminu najmu.

Nie, nasz system przydziela regały. Pracownicy Lepiej Lepiej nie mają możliwości zmiany przydzielonego regału.

Wypłata środków ze sprzedaży następuje do 14 dni roboczych po zakończeniu okresu rezerwacji. Środki przelewane są na konto bankowe podane przez użytkownika w zakładce KONTO.

Rozliczenie rezerwacji następuje po jej całkowitym zamknięciu, jednak jeśli rezerwacja trwa już ponad 2 miesiące, to przechodzimy na comiesięczny system rozliczeń.

napisz
odpowiemy

napisz.
odpowiemy

KUP

FAQ

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.